Rezultaty projektu CREAM

W ramach projektu powstaną następujące narzędzia:

Podręcznik metodologiczny „Podręcznik CREAM” wraz z zestawami narzędzi: jest to przewodnik metodologiczny dla profesjonalistów pracujących w edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej.  Składa się z szeregu narzędzi promujących zainteresowanie dyscyplinami STEM w szkołach, które odczuwają potrzebę posiadania nowych narzędzi dostosowanych do ciągłych zmian, w których koncepcje technologii informacyjno-komunikacyjnych, innowacji cyfrowych i zrównoważenia środowiskowego są zawsze ważne, a umiejętności te są wymagane zarówno w życiu codziennym, jak w sektorze zawodowym. Metodologia projektu jest w dużej mierze skoncentrowana na uczeniu się koncepcji STEAM opracowanych w krajach europejskich.

Modele CREAM Creative Writing Laboratories: innowacyjne modele do rozpowszechniania na poziomie lokalnym, krajowym i unijnym, w szkołach i centrach STEAM, w celu stymulowania zainteresowania i szkolenia profesjonalistów w dyscyplinach STEM poprzez Sztukę (STEAM), oparte na koncepcji Open Schooling i przy użyciu Co-design , Kreatywności i metodologiach opartych na krytycznym myśleniu.

Krótki opis najważniejszych pojęć dla decydentów na szczeblu lokalnym i UE w celu wsparcia replikacji modelu CREAM CWLs.

Wynik Projektu 1 (PR1)

Partner wiodący PW (Polska): Analiza stanu wiedzy na temat kreatywnych podejść i inicjatyw nauczania STEAM

Wynik Projektu 2 (PR2)

Partner wiodący IEXS (Włochy): Opracowanie modelu CREAM Creative Writing Laboratories

Wynik Projektu 4 (PR4)

Partner wiodący Viteco (Włochy) Opowiadania CREAM Creative Writing Laboratories

Rezultat projektu 5 (PR5)

Partner Wiodący Viteco (Włochy) Partner Wiodący Sinergie (Włochy) Opracowanie wytycznych do replikacji modelu CREAM Creative Writing Laboratories

Wynik Projektu 3 (PR3)

Partner wiodący EDUMOTIVA (Grecja) Wdrożenie pilotażowego modelu CREAM Creative Writing Laboratories

Metodologia

Projekt CREAM opracowuje innowacyjne narzędzia edukacyjne oparte na kreatywnej metodologii, KREATYWNEGO pisania – opowiadania historii za pomocą, pisanych materiałów wizualnych o silnym oddziaływaniu emocjonalnym (poezja, sztuki teatralne, film i telewizja, scenariusz, beletrystyka – powieści, nowele, opowiadania – piosenki, przemówienia , wspomnienia, osobiste eseje) do nauczania dyscyplin STEAM, w tym rachunkowości, architektury, badań medycznych, badań środowiskowych, w środowisku szkolnym;

Podręcznik

Projekt CREAM opracuje wytyczne dla profesjonalistów zajmujących się edukacją najmłodszych. Podręcznik „Podręcznik CREAM” zaoferuje mnóstwo konkretnych narzędzi, które zapewnią specjalistom z UE i nowym pokoleniom odpowiednie umiejętności do pełnienia nowych, wielofunkcyjnych ról, co będzie miało pozytywny wpływ na kariery uczniów. Poprzez wdrożenie tego podręcznika partnerzy będą: mieć możliwość opracowania i powielania nowych wytycznych, aby dzielić się podejściem STEAM do nauczania i promować zainteresowanie dyscyplinami STEM w szkołach, mających potrzebę posiadania nowych narzędzi i metodologii dostosowanych do ciągłych zmian, w których ICT, innowacje cyfrowe i koncepcje zrównoważenia środowiskowego są coraz zawsze ważniejsze i wymagane są nowe umiejętności zarówno w życiu codziennym, jak i w zawodowym. W ten sposób studenci będą mieli szansę zrozumieć znaczenie STEM i odpowiednio ukierunkować swoje studia uniwersyteckie. Podręcznik CREAM” zostanie przetestowany w ramach działań pilotażowych w 4 krajach europejskich (Włochy, Polska, Grecja, Słowenia) – te pilotaże zostaną wdrożone w różnych podmiotach, takich jak szkoły, firmy, przedsiębiorstwa społeczne, organizacje pozarządowe, uniwersytety i edukacja dostawcy w dowolnym zakresie.