Cream resultaten

Het project levert de volgende instrumenten op:

Methodologie handboek ‘CREAM fast Brand Manual’ met de tookits: als een methodologische gids voor professionals die in het formele- en niet- formele en informele onderwijs werken. Het is samengesteld als een reeks instrumenten die de belangstelling voor STEM onderwijs verder kunnen brengen in de scholen en die tegemoet komen aan de behoefte om nieuwe instrumenten te hebben om de doorlopend veranderende context tegemoet te treden, met name de steeds belangrijkere veranderingen op het gebied van ICT, digitale innovatie en duurzame omgevingsconcepten en waar nieuwe vaardigheden worden gevraagd zowel in het dagelijkse- als het professionele leven.

CREAM Creatieve Schrijf Laboratoria modellen: innovatieve modellen om te verspreiden op lokaal, nationaal en EU niveau, in scholen en in STEAM centra om de interesse te stimuleren en om professionals te trainen in STEM vakken door ARTS (STEAM), gebaseerd op het open school concept en met gebruikmaking van co- design, creativiteit en kritische denk methodologieën.

Beleidsdocument voor beleidsmakers: is een document voor beleidsmakers op lokaal en EU niveau ten behoeve van de verspreiding van het CREAM CSM model.

Projectresultaat 1 (PR1)

Hoofdpartner WUT (Polen): State-of-the-art analyse van creatieve onderwijsbenaderingen en -initiatieven van STEAM

Projectresultaat 2 (PR2)

Hoofdpartner IEXS (Italië): Ontwikkeling van het CREAM Creatief Schrijven Laboratorium-model

Projectresultaat 4 (PR4)

Hoofdpartner Viteco (Italië) Storytelling van het CREAM Creatief Schrijven Laboratorium-model

Projectresultaat 5 (PR5)

Hoofdpartner Viteco (Italië) Hoofdpartner Sinergie (Italië) Ontwikkeling van richtlijnen voor replicatie van het CREAM Creatief Schrijven Laboratorium-model

Projectresultaat 3 (PR3)

Hoofdpartner EDUMOTIVA (Griekenland) Uitvoering van pilots van het CREAM Creatief Schrijven Laboratorium-model

Methodologie

Het CREAM-project zal innovatieve leermiddelen ontwikkelen dankzij de creatieve methodologie, CREAtief schrijven – een verhaal vertellen door middel van sterke opgeschreven beelden met emotionele impact (poëzie, toneelstukken, film en televisie, script, fictie – romans, novellen, korte verhalen – liedjes, toespraken , memoires, persoonlijke essays) om STEAM-disciplines te onderwijzen, waaronder boekhouding, architectuur, medisch onderzoek, milieustudies, binnen de schoolomgeving;

Handboek

Het CREAM-project zal richtlijnen ontwikkelen voor professionals die te maken hebben met het nieuwste onderwijs. De handleiding “CREAM Fast Brand Manual” biedt een heleboel specifieke hulpmiddelen om EU-professionals en de nieuwe generaties de juiste vaardigheden te bieden voor nieuwe cross- functionele rollen, met een positieve impact op de loopbaan van leerlingen. Door de implementatie van deze handleiding zullen partners:

de kans krijgen om nieuwe richtlijnen te ontwikkelen om de nieuwe STEAM-aanpak voor lesgeven te delen en de belangstelling voor STEM-disciplines op scholen te bevorderen, tegemoet te komen aan de behoefte aan nieuwe tools en methodologieën om te gebruiken in een context die voortdurend verandert, waar ICT, digitale innovatie en ecologische duurzaamheidsconcepten zijn altijd belangrijker en nieuwe vaardigheden zijn vereist, zowel in het dagelijks leven als in de professionele sector.

Op deze manier krijgen studenten de kans om het belang van STEM te begrijpen en zich op hun universitaire studies dienovereenkomstig te oriënteren. De handleiding “CREAM Fast Brand Manual” zal worden getest in pilot-activiteiten in 4 Europese landen (Italië, Polen, Griekenland, Slovenië) – deze pilots zullen worden geïmplementeerd in verschillende actoren zoals scholen, bedrijven, sociale ondernemingen, NGO’s, universiteiten en onderwijs aanbieders van welke omvang dan ook.