Europa smaakt naar CREAM!

Het Project

CREAM (CREAtieven schrijf labs om  STEAM leren te ondersteunen) is een Erasmus+ project dat is gebaseerd op het feit dat traditionele onderwijsmodellen zoals die worden gehanteerd in de scholen niet meegaan met de snel ontwikkelende tijd. Er moeten daarom moderne werkwijzen worden geïntegreerd, die gebaseerd zijn op het open-school concept vanuit co- design, creativiteit en methodologieën voor kritisch denken.

Het Acronym

STEM is een acronym voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. STEM leren omvat normaalgesproken activiteiten die kennis en kritisch denken bij het oplossen van dagelijkse problemen aanmoedigen. Recente studies hebben het veld van STEM aangevuld met ‘Arts’ ,het opnemen van kunst en ontwerpen om de creatieve aspecten van de STEM disciplines toe te voegen, waardoor het nu gaat over STEAM onderwijs. Dit is belangrijk omdat de 5 letters en de disciplines die zij vertegenwoordigen nu het brede veld beslaan van probleemoplossend werken, creatief en analytisch denken en het ondersteunen van leerlingen om te gaan en te groeien in het aangaan van uitdagingen van alledag. Daarbij sluit STEAM aan bij de 4 C’s van de 21ste eeuwse vaardigheden Communication, Collaboration, Critical Thinking en Creativity.

S

- Wetenschap

T

- Technologie

E

- Engineering

A

- Kunst en ontwerp

M

- Wiskunde

Doelstelling

Het hoofddoel van CREAM is om de interesse te stimuleren van leerlingen ten aanzien van STEAM onderwerpen door nieuwe benaderingen en modellen uit te werken en uit te proberen om deze disciplines aan te bieden. Dit via technieken van Creatieve schrijf labs, zodat leerlingen vraagstukken uit het dagelijkse leven voorgelegd krijgen op een manier die hen uitdaagt om out of the box te denken , creatief te zijn, hun voorstellingsvermogen en fantasie te gebruiken en natuurlijk notie van STEM vakken te krijgen.