Partners

SINERGIE – Società Consortile a Responsabilità Limitata is een non-profit geaccrediteerde instelling voor beroepsonderwijs en -opleiding en een geregistreerd onderzoeks- en innovatiecentrum. Opgericht in 2001 met als doel de ontwikkeling van kennis en vaardigheden op het gebied van onderwijs en R&D te bevorderen, in het bijzonder voor de volgende sectoren: ICT, Energie, Milieu, Veiligheid, Gezondheid, Sociale wetenschappen. Het personeel van Sinergie heeft een lange ervaring in de organisatie, het beheer en de leiding van laboratoria op middelbare scholen en activiteiten die verband houden met het programma “Alternanza Scuola-Lavoro” in Italië (school-baanwisseling) dat is een verplichte activiteit die scholen aan studenten moeten aanbieden. Sinds de oprichting is het betrokken geweest bij de volgende EU-projecten: 4 Erasmus+, 5 Horizon2020, 4 LLP, 2 IEE en 1 CIP Eco-Innovation. SINERGIE heeft ervaring als coördinator van EU-projecten. Onlangs coördineerde Sinergie het Horizon2020-project “AM GREEN – Incubator Academy Model for Green Economy as Peer Learning Action for Innovation Agencies”, dat in januari 2022 werd afgesloten. In de afgelopen jaren heeft het een LLP-project gecoördineerd en ondersteunt het projectcoördinatoren vaak bij administratieve en technische beheeractiviteiten.

Grm Novo mesto – Het centrum voor biotechniek en toerisme heeft ervaring in het leiden, beheren en deelnemen aan lokale, nationale en internationale projecten (EU, Balkan, Rusland). De instelling is sterk actief in activiteiten op het gebied van implementatie en beheer van LEADER-projecten. Het leidt een nationaal (Slovenië) consortium van scholen voor biotechniek. De instelling voert projecten uit voor internationale uitwisselingen (Erasmus en andere). Op nationaal niveau leidt of neemt Grm Novo mesto deel aan tal van ontwikkelingsactiviteiten en neemt hij deel aan het vormgeven van beleid, met name voor landbouw, voedsel en plattelandsontwikkeling. De belangrijkste gebieden van ontwikkelingswerk zijn: het ontwikkelen van een economisch cluster voor plattelandsgebieden volgens de principes van vertrouwen (nationaal niveau), de ontwikkeling van banen in plattelandsgebieden (technologische en economische ondersteuning en ontwikkeling), ontwikkeling van hotels en restaurants en groen toerisme -speciale producten, de ontwikkeling van sport in plattelandsgebieden , de ontwikkeling van de voedselproductie (zuivelproducten, vleesproducten, fruitproducten, wijn, bakkerijproducten).

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto (DRPDNM)
Novo mesto Vereniging voor de Ontwikkeling van Vrijwilligerswerk – Sociale-beschermingsprogramma’s zijn gericht op sociaal uitgesloten groepen, met name migranten en Roma, die door hun beperkte toegang tot materiële, culturele en sociale middelen geen kans hebben op gelijke integratie in de samenleving. Doel van het programma is hun positie en rol te versterken (empowerment) door middel van diverse activiteiten en in samenhang met de bewustmaking van het grote publiek om bij te dragen tot hun betere sociale integratie.

European Lab for Educational Technology – EDUMOTIVA is een non-profitorganisatie gevestigd in Sparta, Griekenland, die professionals samenbrengt die actief zijn op het gebied van onderwijswetenschappen en leertechnologieën. Het telt 10 mensen als ingehuurd personeel en meer dan 15 externe medewerkers (voornamelijk docenten, gecertificeerde trainers, onderzoekers en onderwijsontwerpers). Het doel van EDUMOTIVA is om leerlingen van alle leeftijden onderwijs en training te bieden die hun leven zullen verbeteren, hun denken zullen beïnvloeden en impact zullen hebben op de gemeenschappen waarin ze handelen. EDUMOTIVA heeft tot doel leren ‘echt, zinvol en relevant’ te maken voor de nieuwe generatie studenten en volwassenen (inclusief opvoeders) te ondersteunen bij het ontwikkelen van 21e-eeuwse vaardigheden door middel van innovatieve trainingsprogramma’s voor burgers van alle leeftijden. Het doel van EDUMOTIVA is ook om docenten up-to-date training aan te bieden om STEAM-onderwijs, het Maker Movement-concept, ondernemerschap en de ontwikkeling van innovatievaardigheden in hun curricula te introduceren. Meer over deze brontekstBrontekst vereist voor aanvullende vertaalinformatie Feedback sturen Zijvensters

De Technische Universiteit van Warschau is de oudste en grootste technische universiteit van Polen. WUT heeft meer dan 36.000 studenten, 1.200 Ph.D. studenten en bijna 2.500 academische docenten aan 20 faculteiten. Het onderwijs- en onderzoeksprofiel bestrijkt bijna het volledige spectrum van technische disciplines, aangevuld met economie, management en administratie. WUT heeft veel ervaring met het implementeren van internationaliseringsprocessen, waaronder veel internationale en EU academische en onderzoeksprogramma’s, zoals Erasmus, Leonardo da Vinci, Erasmus Mundus, Tempus, Erasmus+, FP7, Horizon2020. Sleutelfiguren die bij het voorstel betrokken zijn, hebben een lange ervaring in zowel academisch als middelbaar onderwijs, met inbegrip van het geven van lessen voor kinderen en klassen in het secundair onderwijs. Het zijn ervaren ontwikkelaars van veel educatieve inhoud en hulpmiddelen die worden voorbereid in nauwe samenwerking met leraren op de middelbare school en rekening houdend met de feedback die is verkregen tijdens lessen met tieners.

Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego in Iława (ZSO) is een bovenbouwschool die bestaat uit algemene middelbare schoolklassen. Er zijn meer dan 800 studenten, 50 docenten en 20 andere medewerkers die de school vormen. Er zijn verschillende soorten klasprofielen, die de studenten voorbereiden om hun opleiding voort te zetten aan verschillende soorten instellingen voor hoger onderwijs. Een van die lessen is een polytechnische profielklas, die studenten voorbereidt op het voortzetten van hun opleiding aan technische universiteiten. Het uitgebreide curriculum omvat: wiskunde/IT, geesteswetenschappen, aardrijkskunde en biologie/chemie. De school maakt gebruik van de samenwerking met universiteiten en wetenschappelijke instellingen. De studenten nemen deel aan de laboratoriumlessen, workshops en lezingen die worden gegeven door universiteiten, waaronder de Technische Universiteit van Warschau, de Economische School van Warschau, de Militaire Technische Akademie in Warschau of de Nicolaus Copernicus Universiteit in Toruń. De school is ook betrokken bij tal van educatieve projecten, die helpen bij het ontwikkelen van vaardigheden van studenten die nuttig zijn bij het nastreven van hun doelen voor een professionele loopbaan.

VITECO is een aanbieder van technologieën voor trainingen op afstand. De kernactiviteit is gebaseerd op beroepsonderwijs en -opleiding en de ontwikkeling van webgebaseerde oplossingen voor samenwerkend leren en beheer van educatieve inhoud. Het bedrijf biedt geïntegreerde oplossingen voor afstandsonderwijs, van het aanbieden van e-learningplatforms tot de ontwikkeling van SCORM-inhoud. VITECO levert complete en geïntegreerde oplossingen die zijn opgebouwd rond de behoeften van verschillende doelgroepen. Haar expertise in R&D en ICT is verworven door deelname aan verschillende Europese projecten.

IEXS-systeem – Onze school omvat basis-, middelbare en middelbare scholieren. De oorspronkelijke missie is altijd geweest om kinderen te helpen hun dromen waar te maken door middel van hun talenten. In de loop der jaren is het project steeds ambitieuzer geworden, tot aan de oprichting van een Human Centered school en de oprichting van het IEXS-systeem toe. Het IEXS-systeem zorgt als eerste stap voor de profilering van de leerling op basis van zijn/haar emotionele/gedrags-/leerkenmerken. Het team traint continu. De docenten die zullen deelnemen hebben vaardigheden ontwikkeld met betrekking tot Flipped Classroom, STEAM Laboratories, Probleemgestuurd Onderwijs, Samenwerkend Leren, Emotionele Intelligentie, Spreken in het Openbaar. De school organiseert jaarlijks cursussen die binnen de schoolstructuur zelf worden gehouden en bedoeld zijn voor leraren, opvoeders, ouders, werknemers in de onderwijs- en opleidingssector. Daarnaast nemen verschillende scholen op het nationale grondgebied contact met ons op om onze diensten te verlenen, training te geven en onze knowhow over te dragen aan het schoolpersoneel.

ESHA, de European School Heads Association, is het leidende netwerk voor Europese schoolleiders. Leden van ESHA zijn landelijke verenigingen voor schoolleiders en adjunct schoolleiders in het basis-, voortgezet- en beroepsonderwijs. Vrijwel alle Europese landen zijn binnen ESHA vertegenwoordigd door één of meerdere verenigingen. De ESHA-leden vertegenwoordigen samen zo’n 86.000 schoolleiders in Europa. Het ESHA-netwerk is een internationale gemeenschap waarin ervaringen, expertise, visies en opvattingen tussen de leden (schoolleiders), onderzoeksorganisaties, beleidsmakers en leraren worden uitgewisseld en waarin nieuwe ideeën worden geboren.