Partnerji

SINERGIE – Società Consortile a Responsabilità Limitata je neprofitno akreditiroten organ poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter registriran raziskovalni in inovacijski center. Ustanovljena leta 2001 z namenom spodbujanja razvoja znanja in spretnosti na področju izobraževanja in raziskav in razvoja, zlasti za naslednje sektorje: IKT, energetika, okolje, varnost in varnost, zdravje, družbene vede. Sinergie osebje ima dolge izkušnje z organizacijo, vodenjem in vodenjem laboratorijev v srednjih šolah in dejavnostmi, povezanimi s programom »Alternanza Scuola-Lavoro« v Italiji (nadomestno delo v šoli), ki je obvezna dejavnost, ki bi jo morale šole ponuditi dijakom. Od ustanovitve sodeluje v naslednjih projektih EU: 4 Erasmus+, 5 Obzorje2020, 4 LLP, 2 IEE in 1 CIP Eco-Innovation. SINERGIE ima izkušnje kot koordinator projektov EU. Pred kratkim je Sinergie koordiniral projekt Obzorje 2020 “AM GREEN – Model inkubatorske akademije za zeleno gospodarstvo kot ukrep za vzajemno učenje za inovacijske agencije”, sklenjen januarja 2022. V preteklih letih je koordiniral projekt LLP in pogosto podpira koordinatorje projektov v dejavnostih upravnega in tehničnega upravljanja

Grm Novo mesto – Središče biotehnike in turizma ima izkušnje pri vodenju, upravljanju in sodelovanju v lokalnih, nacionalnih in mednarodnih projektih (EU, Balkan, Rusija). Institucija je močno dejavna v dejavnostih na področju izvajanja in vodenja projektov LEADER.Vodi nacionalni konzorcij šol za biotehniko. Institucija izvaja projekte mednarodnih izmenjav (Erasmus in druge). Na državni ravni Grm Novo mesto vodi ali sodeluje pri številnih razvojnih dejavnostih in sodeluje pri oblikovanje politik, zlasti za kmetijstvo, prehrano in razvoj podeželja.Ključna področja razvojnega dela so: razvoj gospodarskega grozda za podeželska območja v skladu z načeli zaupanja vredne (nacionalna raven), razvoj delovnih mest na podeželju (tehnološka in gospodarska podpora in razvoj), razvoj hotelov in restavracij ter zelenih turističnih -specialnih proizvodov, razvoj športa na podeželju, razvoj proizvodnje hrane (mlečni izdelki,  mesnih izdelkov, sadnih izdelkov, vina, pekovskih izdelkov).

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto (DRPDNM)
Programi socialne zaščite so namenjeni socialno izključenim skupinam, zlasti migrantom in Romom, ki zaradi omejenega dostopa do materialnih, kulturnih in socialnih virov nimajo možnosti za enakopravno vključevanje v družbo. Cilj programa je okrepiti njihov položaj in vlogo (opolnomočenje) z različnimi dejavnostmi in v povezavi z ozaveščanjem splošne javnosti, da bi prispevali k njihovi boljši socialni

Evropski laboratorij za izobraževalno tehnologijo – EDUMOTIVA je neprofitna organizacija s sedežem v Sparta & Atenah v Grčiji, ki združi strokovnjake, dejavne na področju izobraževalnih znanosti in učnih tehnologij. Cilj EDUMOTIVA je učencem vseh starosti ponuditi izobraževanje in usposabljanje, ki bo izboljšalo njihovo življenje, vplivalo na njihovo razmišljanje, vpliv na skupnosti znotraj njih. EDUMOTIVA si prizadeva, da bi učenje “resnično, pomenljivo in relevantno” za novo generacijo študentov in podporo odraslim pri razvijanju spretnosti z inovativnimi programi usposabljanja za državljane vseh starosti. Cilj programa EDUMOTIVA je tudi ponuditi izobraževalcem doživljenjsko usposabljanje v izobraževanju parnih par, pri izvajanju koncepta Maker Movement in oblikovanju ustvarjalnih učnih izkušenj v smeri razvoja spretnosti 21. stoletja.

Varšavska univerza za tehnologijo je najstarejša in največja univerza tehnologije na Poljskem. WUT ima več kot 36.000studentov, 1.200 doktorskih študentov in skoraj 2.500 akademskih učiteljev na 20 fakultetah. Izobraževalni in raziskovalni profil zajema skoraj celoten spekter inženirskih disciplin, ki jih dopolnjujejo ekonomija, upravljanje in administracija.  Wut je dobro izkušen pri izvajanju procesa internacionalizacije, vključno s številnimi mednarodnimi akademskimi in raziskovalnimi programi, kot so Erasmus, Leonardo da Vinci, Erasmus Mundus, Tempus, Erasmus+, FP7, Obzorje 2020. Ključne osebe, vključene v predlog, imajo dolge izkušnje tako v akademskem kot srednješolskem izobraževanju, vključno z izvajanjem pouka za otroke in srednješolsko izobraževanje.So izkušeni razvijalci veliko izobraževalnih vsebin in orodij, ki se pripravljajo s tesnim sodelovanjem z učiteljem v srednji šoli in ob upoštevanju povratnih informacij, pridobljenih med poukom z najstniki.

Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego v Iławi (ZSO) je zgornja srednješolska šola, ki je sestavljena iz splošnih srednješolskih razredov. V šoli je več kot 800 učencev, 50 učiteljev in 20 drugih zaposlenih . Obstajajo različne vrste razrednih profilov, ki učence pripravijo na nadaljevanje izobraževanja na različnih vrstah visokošolskih zavodov.Eden takšnih predmetov je razred politehnični profil– ki pripravlja študente, da nadaljujejo izobraževanje na tehničnih univerzah. Razširjeni učni načrt vključuje: matematiko/IT, humanistiko, geografijo in biologijo/kemijo. Šola tudi sodeluje z univerzami in znanstvenimi ustanovami. Študenti se morajo udeležeti laboratorijskih predavanj, delavnic in predavanj, ki jih izvajajo univerze, vključno z Univerzo za tehnologijo v Varšavi, Ekonomsko šolo Varšave, Vojaško tehnično akademijo v Varšavi ali Univerzo Nicolaus Copernicus v Toruńu. Šola sodeluje tudi v številnih izobraževalnih projektih, ki pomagajo razviti veščine učencev, ki so uporabni pri zasledonju njihovih ciljev za poklicno kariero.

VITECO je ponudnik tehnologij za usposabljanje na dolge razdalje. Njegovo temeljno poslovanje temelji na poklicnem izobraževanju in razvoju spletnih rešitev za sodelovanje pri učenju in upravljanju izobraževalnih vsebin.Podjetje ponuja celostne rešitve za učenje na daljavo, od zagotavljanja platform za e-učenje do razvoja scorm vsebin. VITECO dobavlja celovite in integrirane rešitve, zgrajene okoli različnih potreb ciljnih uporabnikov. Njegovo strokovno znanje na področju raziskav in razvoja in IKT je bilo pridobljeno s sodelovanjem v več evropskih projektih.

IEXS Mednarodna izkustvena šola – Naša šola vključuje osnovnošolce, srednje in srednješolce. Naša začetna naloga je bila, da otrokom pomagamo uresničiti svoje sanje s svojimi talenti. Z leti je projekt postajal vse bolj ambiciozen, vse do ustanovitve šole s človeškim središčem in oblikovanja sistema IEXS.  IEXS sistem, kot prvi korak, predvideva profiliranje študenta na podlagi njegovih čustvenih / vedenjskih / učnih značilnosti. Ekipa nenehno trenira. Učitelji, ki bodo sodelovali, so razvili veščine v zvezi z Flipped Classroom, PARNIMI LABORATORIJI, PROBLEMSKO UČENJE, ZADRUŽNIM UČENJEM, ČUSTVENO INTELIGENCO, JAVNIM GOVOROM. Šola vsako leto organizira tečaje, ki potekajo znotraj šole in so namenjeni učiteljem, učiteljem, staršem, delavcem v izobraževalnem in izobraževalnem sektorju. Poleg tega nas več šol na nacionalnem ozemlju kontaktira za zagotavljanje naših storitev, usposabljanje in prenos znanja na šolsko osebje.

ESHA, Evropsko združenje ravnateljev šol, je vodilna mreža evropskih šolskih voditeljev. Člani ESHA so nacionalna združenja za ravnatelje šol in namestnike ravnateljev v okviru osnovnega, srednjega in poklicnega izobraževanja. Skoraj vse evropske države v okviru ESHA zastopa eno ali več združenj. Člani ESHA predstavljajo 86.000 šolskih voditeljev v Evropi. Omrežje ESHA je mednarodna skupnost, v kateri se izmenjujejo izkušnje, vizije in stališča med člani, raziskovalnimi organizacijami, oblikovalci politik in učitelji in v katerih se rojevajo nove ideje.