Cilji

Poudarek projekta CREAM je v izdelavi in preskusu novih modelov za poučevanje parnih disciplin skozi tehniko Creative Writing Laboratory, z zagotavljanjem vsakodnevnih problemov, ki jih je treba rešiti s pristopom ustvarjalnega preučevanja in pojma STEAM.

Cilji projekta so

Raziskovanje inovativnih učnih pristopov in pobud STEAM z uporabo metodologije ustvarjalnega pisanja znotraj šolskega okolja

Soosnovanje CWL koncepta

Testiranje in potrjevanje modela CWL z izvajanjem pilotov v partnerskih državah

Pripovedovanje zgodb, z ustvarjanjem kratkih video dokumentarec na koncu vsakega pilota.

Zagotavljanje priročnika za repliciranje CREAM izkušnje in sprejemanje, prilagajanje in prilagajanje modela CWLs.

Priprava političnega papirja, namenjenega obravnavi oblikovalcev politik na ravni EU in na nacionalni ravni, da bi se spodbujali posebni programi za pomoč pri izvajanju načina CWL

Naša skupnost

Projekt CREAM je naslovljen na srednje šole, ki vključujejo njihove študente (12-18), učitelje in druge člane osebja skupaj z zunanjimi akterji, kot so različni ponudniki učenja (univerze, raziskovalni in centri za poklicno izobraževanje), predstavniki poslovne in širše civilne družbe (tako javne kot zasebne).Cilj projekta je čim bolj povečati svoje občinstvo, ga doseči in vključiti. Edini način za to je obravnavanje ciljnih skupin na lokalni, nacionalni in evropski ravni. Projekt lahko koristi najrazličnejšim posameznikom in organizacijam, zlasti: