Cele

Projekt CREAM koncentruje się na opracowaniu i przetestowaniu nowych modeli nauczania dyscyplin STEAM za pomocą techniki Laboratorium Kreatywnego Pisania, poprzez dostarczanie codziennych problemów do rozwiązania za pomocą kreatywnego myślenia i pojęć STEAM.

Szczegółowe cele projektu

Odkrywanie innowacyjnych podejść i inicjatyw nauczania STEAM z wykorzystaniem metodologii kreatywnego pisania w środowisku szkolnym.

Współprojektowanie koncepcji CWL-ów.

Testowanie i walidacja modelu CWLs wraz z wdrożeniem programów pilotażowych w krajach partnerskich.

Opowiadanie historii, z tworzeniem krótkich filmów dokumentalnych na koniec każdego wdrożenia pilotażowego.

Stworzenie podręcznika jak tworzyć materiały zgodne z metodologią CREAM oraz jak dostosowywać model CWLs.

Opracowanie dokumentu z założeniami politycznymi z myślą o decydentach na szczeblu UE i krajowym w celu wspierania konkretnych programów pomagających we wdrożeniu modelu CWL.

Nasza społeczność

Projekt CREAM jest przeznaczony dla szkół średnich i uczniów w wieku 12-18, nauczycieli i innych pracowników wraz z podmiotami zewnętrznymi, takimi jak różne instytucje edukacyjne (uniwersytety, ośrodki badawcze i kształcenia zawodowego), przedstawicieli biznesu i szeroko pojętego społeczeństwa obywatelskiego. Projekt ma na celu dotarcie do i zaangażowanie maksymalnej liczby odbiorców. Jedynym realnym sposobem, aby to zrobić, jest zwrócenie się do grup docelowych na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim. Z projektu może skorzystać wiele osób i organizacji, w szczególności: