Europa smakuje jak CREAM!

Projekt

CREAM (CREAtive writing labs do wspierania nauki STEAM) to projekt Erasmus+ zakładający, że tradycyjne modele edukacyjne przyjęte w szkołach nie nadążają już za szybko zmieniającymi się wymogami naszych czasów i muszą być zintegrowane z nowoczesnymi podejściami opartymi na koncepcji otwartego nauczania wykorzystującej współprojektowanie, kreatywność i metody krytycznego myślenia.

Akronim

STEM to akronim oznaczający naukę, technologię, inżynierię i matematykę. Uczenie się w ramach STEM zazwyczaj obejmuje działania, które zachęcają do zdobywania wiedzy na temat rozwiązywania problemów w życiu codziennym i krytycznego myślenia. W ostatnich badaniach rozszerzono zakres STEM na STEAM, włączając w to sztukę i projektowanie, aby promować kreatywny aspekt tych dyscyplin. Uczenie się w ramach STEAM jest ważne, ponieważ te 5 dyscyplin promuje rozwiązywanie problemów, kreatywne i analityczne myślenie, pomaga uczniom w każdym wieku rozwijać się i radzić sobie z codziennymi wyzwaniami, a także jest ściśle powiązane z 4 C – umiejętnościami XXI wieku: Komunikacja, Współpraca, Krytyczne myślenie, Kreatywność.

S

- Nauka

T

- Technologia

E

- Inżynieria

A

- Sztuka i projektowanie

M

- Matematyka

Cele projektu

Głównym celem CREAM jest stymulowanie zainteresowania młodych uczniów przedmiotami STEAM poprzez opracowywanie i testowanie zupełnie nowych podejść i modeli nauczania dyscyplin STEAM za pomocą technik Laboratorium Kreatywnego Pisania. W tym celu uczniowie będą mieli dostęp do codziennych problemów, które będą wymagać od nich nieszablonowego myślenia, kreatywności, używania wyobraźni i oczywiście znajomości pojęć STEAM.