Doelen

De focus van het CREAM project ligt in de uitwerking en het uitproberen van nieuwe modellen om les te geven in STEAM vakken door gebruik te maken van de Creative Writing Laboratory techniek waarmee vraagstukken en problemen uit het dagelijks leven opgelost worden vanuit creatief denken en bewustwordingen vanuit STEAM vakken.

De projectdoelen zijn

Ontdekken van innovatieve aanpakken en initiatieven voor lesgeven in STEAM vakken door gebruik te maken van creatieve schrijf methodologie (CSM) in de schoolomgeving

Co- ontwerpen van het CSM concept

Testen en valideren van het CSM model door implementeren van pilots in partnerlanden

Storytelling, door aan het einde van de pilot korte videodocumentaires te maken.

Een handleiding opleveren om de CREAM ervaring te vermenigvuldigen en aanpassen en op maat maken van het CSM model.

Een beleidsdocument opstellen, dat erop is gericht om beleidsmakers aan te spreken op EU en nationaal niveau, om specifiek programma’s die behulpzaam zijn de implementatie van het CSM model te ondersteunen.

Onze community

Het CREAM project is gericht op voortgezet onderwijs scholen om hun leerlingen (12-18) leraren en andere stafleden te betrekken, samen met externe actoren zoals onderwijsaanbieders (universiteiten, onderzoekscentra en middelbaar beroepsonderwijs), vertegenwoordigers van bedrijven, organisaties en de bredere maatschappij (zowel publiek als privaat). Het project beoogt om het publiek zo breed mogelijk te maken en zo ruim mogelijk te bereiken en betrekken. De enige juiste weg hierbij is het helder formuleren van doelgroepen op lokaal, nationaal en Europees niveau. Een breed veld van individuen en organisaties kan profiteren van dit project in het bijzonder: