Rezultati Cream

Projekt bo pripravil naslednja orodja

Metodologijski priročnik “CREAM Fast Brand Manual” z orodji: je metodološki priročnik za strokovnjake, ki delajo v formalnem, neformalnem in neformalnem izobraževanju, sestavljen pa je iz številnih orodij za spodbujanje  interes za stem discipline v šolah, ki izpolnjujejo potrebe po novih orodjih za sprejetje okvira, ki je v nenehnih spremembah, kjer so IKT, digitalne inovacije in koncepti okoljske trajnosti vedno pomembnejši, spretnosti pa so potrebne tako v vsakdanjem življenju tako v strokovnem sektorju. Metodologija je v veliki meri osredotočena na koncepte STEAM, ki se učijo v evropskih državah.

CREAM Creative Writing Laboratories modeli: inovativni modeli, ki se širijo na lokalni, nacionalni in ravni EU, v šolah in centrih STEAM, za spodbujanje zanimanja in usposabljanje strokovnjakov v stem disciplinah skozi ARTS (STEAM), ki temeljijo na odprtem šolanju koncept in z uporabo Co-design, Ustvarjalnost in kritične metodologije razmišljanja.

Kratko poročilo o politiki za oblikovalce politik: kratko poročilo o politiki za oblikovalce politik na lokalni in ravni EU za podporo replikacije modela CWL CREAM.

Rezultat projekta 1 (PR1)

Vodilni partner WUT (Poljska): Analiza stanja umetnosti o pristopih in pobudah za ustvarjalno poučevanje STEAM.

Rezultat projekta 2 (PR2)

Vodilni partner IEXS (Italija): razvoj modela CREAM Creative Writing Laboratories

Rezultat projekta 4 (PR4)

Vodilni partner Viteco (Italija) Pripovedovanje cream ustvarjalnega pisanja laboratorijev

Rezultat projekta 5 (PR5)

Vodilni partner Viteco (Italija) Vodilni partner Sinergie (Italija) Razvoj smernic za replikacijo CREAM Creative Writing Laboratories mode

Rezultat projekta 3 (PR3)

Vodilni partner EDUMOTIVA (Grčija) Izvajanje pilotov modela CREAM Creative Writing Laboratories

Metodologija

Projekt CREAM bo zaradi kreativne metodologije razvil inovativna izobraževalna orodja, Creative writing – pripovedanje pričom preko jakih pisanih vizuela s emocionalnim učinkom (poezija, komadi, film i televizija, scenarij, fikcija – romani, novele, kratke priče – pesame, govori, momoirs, personalni eseji) podučavati PARNE discipline, vključno računovodstvo, arhitektura, medicinska raziskovanja, Ekološke študije, u okviru šolskega okolja;

Priročnik

Projekt CREAM bo razvil smernice za strokovnjake, ki se ukvarjajo z najmlajšim izobraževanjem. Priročnik “CREAM Fast Brand Manual” bo ponujal osliček posebnih orodij, ki bodo strokovnjakom EU in novim generacijam zagotovila prava znanja za nove navzkrižne funkcijske vloge, s pozitivnim vplivom na študente najemnike.Partnerji bodo z izvajanjem tega priročnika

imajo priložnost razviti nove smernice za izmenjavo novega pristopa STEAM za poučevanje in spodbujanje zanimanja za stem discipline v šolah, ki izpolnjujejo potrebe po novih orodjih in metodologijah za sprejetje konteksta, ki je v stalnih spremembah, kjer so koncepti IKT, digitalnih inovacij in okoljske trajnosti vedno pomembnejši, nove spretnosti pa so potrebne tako v vsakdanjem življenju tako v strokovnem sektorju. Na ta način bodo študenti imeli priložnost razumeti pomen STEM in ustrezno usmeriti svoj univerzitetni študij. Priročnik “CREAM Fast Brand Manual”bodo testirane miselne pilotne dejavnosti v 4 evropskih državah (Italija, Poljska, Grčija, Slovenija) – ti piloti se bodo izvajali v različnih akterjih, kot so šole, podjetja, socialni podjetniki, nevladne organizacije, univerze in izvajalci izobraževanja v vsakem obsegu.