Ομάδα έργου

Η SINERGIE – Società Consortile a Responsabilità Limitata είναι ένας μη κερδοσκοπικός διαπιστευμένος φορέας επαγγελματικής κατάρτισης και κέντρο έρευνας και καινοτομίας. Ιδρύθηκε το 2001 με στόχο την παροχή γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων στο πεδίο της εκπαίδευσης, της έρευνας και της ανάπτυξης και ιδίως για τους ακόλουθους τομείς: ICT, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ασφάλεια, Υγεία, και Κοινωνικές Επιστήμες. Το προσωπικό της SINERGIE έχει μακρά εμπειρία στην οργάνωση, διαχείριση και οργάνωση εργαστηρίων στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το πρόγραμμα “Alternanza Scuola-Lavoro” που λαμβάνει χώρα στην Ιταλία (εναλλαγή σχολείου-εργασίας) και που είναι υποχρεωτική δραστηριότητα την οποία πρέπει τα σχολεία να προσφέρουν στους μαθητές τους. Από την ίδρυσή της έχει εμπλακεί στα εξής ευρωπαϊκά έργα: 4 Erasmus+, 5 Horizon2020, 4 LLP, 2 IEE και 1 CIP Eco-Innovation. Η SINERGIE έχει εμπειρία πάνω στην διοργάνωση ευρωπαϊκών έργων. Πρόσφατα διηύθυνε το Horizon2020 “AM GREEN – Incubator Academy Model for Green Economy as Peer Learning Action for Innovation Agencies”, που ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2022. Τα προηγούμενα χρόνια είχε διευθύνει ένα LLP έργο και συχνά υποστηρίζει τη διεύθυνση των έργων σε θέματα που αφορούν διοικητικές και τεχνικές διαχειριστικές δραστηριότητες

Grm Novo mesto – Το κέντρο βιοτεχνολογίας και τουρισμού έχει εμπειρία στο να διευθύνει, να διαχειρίζεται και να συμμετέχει σε τοπικά, εθνικά και διεθνή έργα (Ευρωπαϊκά, Βαλκανικά, Ρωσικά). Το ινστιτούτο είναι ιδιαίτερα ενεργό σε δραστηριότητες εφαρμογής και διαχείρισης έργων LEADER. Ηγείται μιας εθνικής (στη Σλοβενία) κοινοπραξίας σχολείων γύρω από τον τομέα της βιοτεχνολογίας. Το ινστιτούτο πραγματοποιεί έργα διεθνούς βελινεκούς (Erasmus και άλλα). Σε εθνικό επίπεδο το Grm Novo Mesto ηγείται ή συμμετέχει στην ανάπτυξη πολλών δραστηριοτήτων και στη διαμόρφωση πολιτικών, ειδικά για τον τομέα της γεωργίας, και την αγροτική ανάπτυξη και την ανάπτυξη τροφίμων. Βασικά πεδία ανάπτυξης του έργου είναι: η ανάπτυξη ενός οικονομικού συγκροτήματος για αγροτικές περιοχές σύμφωνα με τις αρχές εμπιστοσύνης (σε εθνικό επίπεδο), η ανάπτυξη εργασιών σε αγροτικές περιοχές (τεχνολογική και οικονομική υποστήριξη και ανάπτυξη), η ανάπτυξη ξενοδοχείων, εστιατορίων και του πράσινου τουρισμού με ειδίκευση στα προϊόντα, η ανάπτυξη αθλημάτων σε αγροτικές περιοχές, η ανάπτυξη παραγωγής τροφίμων (γαλακτοκομικά, κρεατικά, οπωροκηπευτικά, οινοπαραγωγή, προϊόντα αρτοποιϊας).     

 

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto (DRPDNM)
Novo mesto Ένωση για την Ανάπτυξη του Εθελοντισμού – Τα προγράμματα κοινωνικής προστασίας απευθύνονται σε κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες, ιδίως σε μετανάστες και Ρομά, οι οποίοι, λόγω της περιορισμένης πρόσβασης σε υλικούς, πολιτιστικούς και κοινωνικούς πόρους, δεν έχουν την ευκαιρία ισότιμης ένταξης στην κοινωνία. Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της θέσης και του ρόλου τους (ενδυνάμωση) μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων και σε συνδυασμό με την ευαισθητοποίηση του κοινού, ώστε να συμβάλει στην καλύτερη κοινωνική τους ένταξη.

Το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας – EDUMOTIVA είναι ένας εκπαιδευτικός οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα τη Σπάρτη και την Αθήνα, που συγκεντρώνει επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Εκπαιδευτικών Επιστημών και της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας. Ο στόχος της EDUMOTIVA είναι να προσφέρει στους εκπαιδευόμενους εκπαίδευση και κατάρτιση που θα βελτιώσει τη ζωή τους και θα επηρεάσει θετικά τις κοινότητες που δρουν. Η EDUMOTIVA εστιάζει επιπρόσθετα στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών με έμφαση στις σύγχρονες πρακτικές στην εκπαίδευση STEAM, στην εφαρμογή του κινήματος των δημιουργών στην εκπαίδευση (maker movement) και στον σχεδιασμό δημιουργικών μαθησιακών εμπειριών με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα.

Το Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας (WUT) είναι το παλαιότερο και μεγαλύτερο πανεπιστήμιο τεχνολογίας στην Πολωνία. Έχει πάνω από 36.000 μαθητές, 1.200 υποψήφιους διδάκτορες και σχεδόν 2.500 ακαδημαϊκούς εκπαιδευτικούς και 20 σχολές. Το εκπαιδευτικό και ερευνητικό προφίλ του πανεπιστημίου καλύπτει σχεδόν όλο το φάσμα των επιστημών της μηχανικής, το οποίο πλαισιώνεται και από την σκοπιά των οικονομικών, της διαχείρισης, και της διεύθυνσης. Το WUT έχει εμπειρία στην εφαρμογή διεθνών πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων πολλών διεθνών και ευρωπαϊκών ακαδημαϊκών και ερευνητικών προγραμμάτων όπως τα Erasmus, Leonardo da Vinci, Erasmus Mundus, Tempus, Erasmus+, FP7, Horizon2020. Οι άνθρωποι που εμπλέκονται στην πρόταση έχουν μακρά εμπειρία τόσο στην ακαδημαϊκή όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση συμπεριλαμβανομένης και της διεξαγωγής μαθημάτων για παιδιά και τάξης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Είναι έμπειροι στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχομένου και εργαλείων τα οποία δημιουργούνται σε στενή συνεργασία με εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας, έχοντας λάβει υπόψη την ανατροφοδότηση που έχει υπάρξει από τα μαθήματα με τους εφήβους.

Το Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego in Iława (ZSO) είναι ένα λύκειο απαρτιζόμενο από τάξεις της γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Απαρτίζεται από πάνω από 800 μαθητές, 50 καθηγητές και 20 άλλα μέλη. Τα προφίλ των τάξεων ποικίλουν, προετοιμάζοντας τους μαθητές στη συνέχιση των σπουδών τους σε διαφορετικού είδους ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Μια τέτοια τάξη είναι η πολυτεχνική, η οποία προετοιμάζει τους μαθητές για τη συνέχιση των σπουδών τους σε τεχνολογικά πανεπιστήμια. Το διευρυμένο πρόγραμμα μαθημάτων περιλαμβάνει: μαθηματικά/IT, επιστήμες του ανθρώπου, γεωγραφία και βιολογία/χημεία. Το σχολείο εκμεταλλεύεται τη συνεργασία του με πανεπιστήμια και επιστημονικά ινστιτούτα. Οι μαθητές συμμετέχουν σε εργαστήρια και διαλέξεις που διεξάγονται από πανεπιστήμια, συμπεριλαμβανομένου και του WUT, του Warsaw School of Economics, του Military Technical Academy στην Βαρσοβία ή του Πανεπιστημίου Nicolaus Copernicus University στο Toruń. Το σχολείο εμπλέκεται επίσης σε πολλά εκπαιδευτικά έργα, τα οποία βοηθούν τους μαθητές στην ανάπτυξη χρήσιμων δεξιοτήτων σχετικούς με την επιδίωξη των στόχων τους για μια επαγγελματική καριέρα.

Η VITECO είναι ένας πάροχος τεχνολογιών για εξ’ αποστάσεως διδασκαλία. Η κύρια δραστηριότητά της βασίζεται στην επαγγελματική κατάρτιση και στην ανάπτυξη λύσεων που βασίζονται στο διαδίκτυο για τη συνεργατική μάθηση και τη διαχείριση εκπαιδευτικού περιεχομένου. Η εταιρεία προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, από την παροχή πλατφορμών ηλεκτρονικής μάθησης έως την ανάπτυξη περιεχομένου SCORM. Η VITECO παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις οι οποίες δημιουργούνται βάσει των αναγκών των χρηστών. Η τεχνογνωσία της στην έρευνα και ανάπτυξη και στην ICT έχει αποκτηθεί μέσω της συμμετοχής σε πολλά ευρωπαϊκά έργα.

IEXS International Experiential School – Το σχολείο μας περιλαμβάνει μαθητές που ανήκουν στην πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αρχική μας αποστολή είναι πάντα να βοηθήσουμε τα παιδιά να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους μέσω της αξιοποίησης των ταλέντων τους. Με τα χρόνια, το έργο έγινε όλο και πιο φιλόδοξο, μέχρι τη δημιουργία ενός Ανθρωποκεντρικού σχολείου και τη δημιουργία του Συστήματος IEXS. Το σύστημα IEXS, προβλέπει πρωτίστως τη δημιουργία του προφίλ του μαθητή με βάση τα συναισθηματικά / συμπεριφορικά / μαθησιακά χαρακτηριστικά του. Οι δάσκαλοι που συμμετέχουν έχουν αναπτύξει δεξιότητες μέσα από: Flipped Classroom πρακτικές,  Εργαστήρια STEAM, δραστηριότητες επίλυσης προβλημάτων και συνεργατικής μάθησης, πρακτικές με εμφαση την συναισθηματική νοημοσύνη και τη δημόσια ομιλία. Το σχολείο οργανώνει μαθήματα σε ετήσια βάση τα οποία λαμβάνουν χώρα εντός του σχολικού περιβάλλοντος και προορίζονται για δασκάλους, εκπαιδευτικούς, γονείς, και εργαζόμενους στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Επιπλέον, αρκετά σχολεία στην εθνική επικράτεια επικοινωνούν μαζί μας ώστε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, να παρέχουμε εκπαίδευση και να μεταφέρουμε την τεχνογνωσία μας στο προσωπικό του σχολείου.  

Η ESHA (European School Heads Association), είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο διευθυντών ευρωπαϊκών σχολείων. Μέλη του ESHA είναι εθνικοί σύλλογοι διευθυντών και υπο-διευθυντών σχολείων στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση. Σχεδόν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες εκπροσωπούνται στην ESHA από έναν ή περισσότερους συλλόγους. Τα μέλη του ESHA αντιπροσωπεύουν 86.000 διευθυντές σχολείων στην Ευρώπη. Το δίκτυο ESHA είναι μια διεθνής κοινότητα στην οποία ανταλλάσσονται εμπειρίες, οράματα και απόψεις μεταξύ των μελών, των ερευνητικών οργανισμών, του προσωπικού εκπαιδευτικής πολιτικής και των εκπαιδευτικών, και στην οποία γεννιούνται νέες ιδέες.